Turnaje

RIADIACI VÝBOR MBL

Prezident :      Marian Ručkay

                        mobil: 0905718551 , email : marian.ruckay@gmail.com

STK:                Andrej Halán mobil: 0908716142, email : andrej.halan6@gmail.com

DK :                 Jozef Pilka ,mobil :0903618096,email: jozef.pilka@centrum.sk

Hospodár :      Igor Bartoš, mobil:0907025682,email: igorbartos@yahoo.com